Sākums

      Latvijas Olimpiešu sociālais fonds (LOSF) kā Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) struktūrvienība uzsāka savu darbību 1990.gadā, bet kā atklātais sabiedriskais fonds tika dibināts 1996.gadā. Ierosmi dibināt LOSF veicināja nenoliedzamā patiesība, ka pensijas gadus sasniegušo un pagātnē izcilo Latvijas sportistu dzīves līmenis bieži robežojās ar nabadzības slieksni. LOK līdzdalība LOSF finansēšanā, kas turpinās līdz pat šim brīdim, daudziem sporta veterāniem palīdz saglabāt cilvēka cienīgu dzīvi. Gadu gaitā, pieaugot aprūpējamo sporta veterānu skaitam, rūpes par viņiem ir uzņēmusies arī Latvijas valsts, piešķirot fondam daļu nepieciešamo naudas līdzekļu no valsts budžeta. Pēc LOSF valdes ierosinājuma un sakarā ar biedrību un nodibinājumu likuma prasībām LOK ir kļuvusi par vienīgo dibinātāju nodibinājumam "Latvijas Olimpiešu sociālais fonds", veicinot arī garīgās saites saglabāšanu starp sportistu paaudzēm.