LOSF

Latvijas Olimpiešu sociālais fonds (LOSF) kā Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) struktūrvienība uzsāka savu darbību 1990.gadā, bet kā atklātais sabiedriskais fonds tika dibināts 1996.gadā. Ierosmi dibināt LOSF veicināja nenoliedzamā patiesība, ka pensijas gadus sasniegušo un pagātnē izcilo Latvijas sportistu dzīves līmenis bieži robežojās ar nabadzības slieksni. LOK un LOSF atbalsts daudziem sporta veterāniem palīdzējis saglabāt cilvēka cienīgu dzīvi arī vecumdienās. Pieaugot LOSF aprūpējamo sporta veterānu skaitam, rūpes par viņiem ir uzņēmusies arī Latvijas valsts, Olimpiešu un sporta veterānu finansēšanai piešķirot LOSF daļu nepieciešamo naudas līdzekļu no valsts sporta budžeta. Kopš 2004.gada LOK ir kļuvusi par vienīgo dibinātāju nodibinājumam “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds”, veicinot arī garīgās saites saglabāšanu un solidaritāti starp Olimpiešu paaudzēm.

LATVIJAS OLIMPIEŠU SOCIĀLAIS FONDS

  • Vienotais reistrācijas Nr. 40008021265
  • R.Feldmaņa iela 11 (kab. Nr.4), Rīga, LV-1014
  • Ilze Kalverša (lietvede-grāmatvede) +371 29296808
  • E-pasts: [email protected]

LOSF Goda priekšsēdētāja

Uļjana Semjonova

LOSF valde

Ivars Pauska