LOK ārkārtas
Ģenerālā asambleja,
26.05.2023.

Ar šo, atbilstoši Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) Statūtu punktam 7.8. un LOK Izpildkomitejas 2023. gada 5. maija sēdes lēmumam Nr. 4.1. (Protokols Nr. 3), LOK Valde paziņo, ka LOK ārkārtas Ģenerālās asamblejas sesija notiks 2023. gada 26. maijā, pulksten 11.00 (reģistrācija no pulksten 10:00), Radisson Blu Daugava Hotel, Kuģu ielā 24, Rīgā.

Ģenerālās asamblejas sesijas Darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi:
1) Par LOK biedru rosinātajiem, LOK Ģenerālās asamblejas ārkārtas sesijā izskatāmajiem jautājumiem;
2) Par LOK Ģenerālās asamblejas 2023. gada 30. marta sesijas protokola apstiprināšanu;
3) Par izskanējušo informāciju attiecībā uz iespējamo interešu konfliktu LOK prezidenta darbībā;
4) Par sporta nozares sabiedriskā sektora sadarbības uzlabošanu un pārvaldības modeļa izstrādi;
5) Par LOK prezidenta atsaukšanu;
6) Par LOK ģenerālsekretāra atsaukšanu;
7) Par LOK valdes locekļu pienākumu izpildi (ja nepieciešams);
8) Par LOK valdes locekļu vēlēšanu noturēšanu (ja nepieciešams);
9) Debates.