Budžets

 

Informācija par saņemto Valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

2020

2020.gada IV ceturksnis / 09.21.00

2020.gada III ceturksnis / 09.21.00

2020.gada II ceturksnis / 09.21.00

2020.gada I ceturksnis / 09.21.00

2019

2019.gada IV ceturksnis / 09.21.00

2019.gada IV ceturksnis / 09.21.00

2019.gada III ceturksnis / 09.21.00

2019.gada III ceturksnis / 09.21.00

2019.gada II cetrksnis / 09.21.00

2019.gada I ceturksnis / 09.21.00

2018

2018.gada janvāris / 09.21.00

2018.gada februāris / 09.21.00

2018.gada marts / 09.21.00

2018.gada aprīlis / 09.21.00

2018.gada maijs / 09.21.00

2018.gada jūnijs / 09.21.00

2018.gada jūlijs / 09.21.00

2018.gada augusts / 09.21.00

2018.gada septembris / 09.21.00

2018.gada oktobris / 09.21.00

2018.gada novembris / 09.21.00

2018.gada decembris / 09.21.00

2017

2017.gada janvāris / 09.21.00

2017.gada februāris / 09.21.00

2017.gada marts / 09.21.00

2017.gada aprīlis / 09.21.00

2017.gada maijs / 09.21.00

2017.gada jūnijs / 09.21.00

2017.gada jūlijs / 09.21.00

2017.gada augusts / 09.21.00

2017.gada septembris / 09.21.00

2017.gada oktobris / 09.21.00

2017.gada novembris / 09.21.00

2017.gada decembris / 09.21.00

Budžets

2020.gada budžets